Register | Login
Login
Sign in with:
---------- OR ----------
Create Account | Login
Create account
As a Member You Can:
 • Join clubs to discuss your interests
 • Connect with people like you
 • Share information, seek advice, get support

facebook logo    
parenting
in Mumbai (change city)
Select City
 • All
 • Delhi
 • New Delhi
 • Gurgaon
 • Noida
 • Mumbai
 • Pune
 • Banglore
 • Hyderabad
 • Ghaziabad
 • Chandigarh
 • Ahmedabad
 • Kolkata
 • Chennai
 • Coimbatore
 • Jaipur
                                         You are Here : Home > Rhymes > Prayers
Eak Oam Kar Satgur Parsaad
Kabyobach Benti Choapaii


 

Hamri karo haath deh rachha. 
Puran hoye chit ki itchha. 
Tav charnan maan rahae hamara. 
Apna jaan karo pratipara. 
Hamare duusht sabhae tum ghavo. 
Aap haath deh mohae bachavo. 
Sukhi basae moro parvara. 
Saevak sikh sabeh kartara.
Moh rachha nij kar deh kariyae. 
Sab baeren ko aaj sangharieh. 
Puran hoye hamari aasa. 
Tor bhajan ki rahe pyasa.
Tumhain chad koi avar na dhyaon. 
Jo bar chae so tum tae paaon. 
Saevak sikh hamarae tariyae. 
Chun chun satar hamare maariye. 
Aap hath deh mughe ubariyae.
Maran kaal ka tras nivarieh.
Hujo sada hamare patchha.
Shri asdhuj jo kariyo rachha.
Rakh leho mohae rakhan hare.
Sahab sant sahaye pyare.
Deen bandh dushtan ke hanta.
Tumho puri chatar das kanta.
Kal paye bhrahmma barphara.
Kal paye sivju avtara.
Kal paye kar visan prakasha.
Sakal kal ka kiya tamasha.
Jaban kaal jogi siv kiyo.
Bedraj bhrahmma ju thiyo.
Jaban kaal sab lok savara.
Namaskar hai tahi hamara.
Jaban kaal sab jagat banayo.
Dev daint jatchhan upjayo.
Aad aunt ekae avtara.
Soii guru samghyo hamara.
Namaskar tis hi ko hamari.
Sakal praja jin aap savari.
Sivkanko sivgun sukh diyo.
Satran ko pal mo bat kiyon.
Gat gat ki antar ki janat.
Bhale bure ki peer pachanat.
Chinti te kunchar asthula.
Sab par kripa dusht kar phoola.
Santan dukh paye te dukhi.
Sukh paye sadhan ki sukhi.
Ek ek ki peer pachanae.
Gat gat ke pat pat kijanae.
Jab adkarak kara kartara.
Praja dharat tab deh apara.
Jab aakarakh karat hon kabhoon.
Tum main milat denh dhar sabhoon.
Jate badan srisht sabh dhare.
Aap apni boogh uchare.
Tum sabhi te rehet niralam.
Janat bed bhed ar aalam.
Nirankar nirabkar nirlamb.
Aad aneel anaad asamb.
Taka moorhh uchaarat bheda.
Jakao bhed na pavat beda.
Tako kar pahan anumanat.
Maha moorhh katch bhed na janat.
Mahadev ko kahat sada shiv.
Nirankar ki cheenat neh bhiv.
Aap apni budh hai jeti.
Branatt bhinn bhinn tohen teti.
Tumra lakha na jaye pasara.
Keh bid saja pratham sansara.
Ekae roop anoop saroopa.
Rank bhayo rav kahi bhoopa. 
Andaj je raj setaj kini.
Ut bhuj khan bahur rach dini.
Kahoon phool raja hove baita.
Kahoon simat bhayo sankar ekaita.
Sagrai srisht dikhaye achambhav.
Aad jugaad sarup suyambhav.
Ab raccha meri tum karo.
Sikh ubar asikh sanghro.
Dusht jite uthvat utpata.
Sakal malech karo ran ghata.
Je asdhuj tab sarni pare.
Tinkae dusht dukhat havae mare.
Purakh javan pag pare tihare.
Tin ke tum sankat sab tare.
Jo kal ko ek bar tehaiihai.
Take kaal nikat nahi aaiihai.
Raccha hoye tahe sab kala.
Dusht arisht taren tat kala.
Kripa drisht tan jahe nihraho.
Take tap tanak main harho.
Ridh sidh ghar mo sab hoee.
Dusht chah chavai sakai na koi.
Ek baar jin tumhain sambhara.
Kal fas te tahe ubara.
Jin nar naam tuharo kaha.
Darad tusht dokh te raha.
Kharagket main sharan tuhari.
Aap haath dae leho ubari
Sarv toar mo hi sahaii.
Dusht dokh te leho bachaii.

Thanks to Avneet Dadyal for the contribution 
 
 

Back to Previous Page

Follow us on:Featured Articles - Infertility | Baby Development | Health and Fitness | How to Get Pregnant | Parenting Advice | Weight Loss | Pregnancy Advice | Name Numerology
Baby - Baby Photo Contest | Lucky Names | Lucky Birthdates | Horoscopes | Chinese Calendar | Compatibility Test | Fun Zone
Parenting - Message Boards | Planning a Baby | Pregnancy | Parents of Babies | Baby Names | Baby Name Poll | Birth Announcements | Parenting Quiz
Family - Cooking Club | Love & Relationships | Beauty Tips | Kids Weight Calculator | Recipe Maker
General - Calorie Counter | Personality Quiz | Love Signs | Compatibility Quiz